Козловська Тетяна Іванівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Книги (2)

1. Оптико-електронні засоби діагностування периферичного кровообігу з підвищеною достовірністю / Павлов С. В., Козловська Т. І., Василенко В. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.
2. Фізичні основи біомедичної оптики [Текст] : монографія / С. В. Павлов, В. П. Кожем`яко, П. Ф. Колісник та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.

Монографії (2)

1. Tetiana Kozlovska. Optoelectronic means for diagnosing of human pathologies/ T. Kozlovska, S. Pavlov: [Monograph]. - LAP LAMBERT Academic Publishing, - 2019. – 51 p.
2. Фізичні основи біомедичної оптики [Текст] : монографія / С. В. Павлов, В. П. Кожем`яко, П. Ф. Колісник [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.

Навчальні посібники (1)

1. Павлов С. В. Адаптивна оптика [Текст] : лабораторний практикум / С. В. Павлов, С. Є. Тужанський, Т. І. Козловська. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 61 с.

Патенти (9)

1. Пат. 134334 UA, МПК A61B 5/02. Оптичний неінвазивний пристрій для визначення рівня периферійного кровонаповнення [Текст] / Т. І. Козловська, П. Ф. Колісник, В. С. Павлов (Україна). – № u 2018 12507 ; заявл. 17.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 116962 UA, МПК G04G 3/00, A61B 5/00. Оптико-електронний прилад для визначення функціонального стану людини [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. С. Павлов (Україна). - № u 2016 13324 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 10 с. : кресл.
3. Пат. 107490 UA, МПК A61B 5/02. Фотоплетизмограф [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, О. О. Сидорук (Україна). - № u201512090 ; заявл. 07.12.2015 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
4. Пат. 98939 UA, МПК A61B 5/02. Оптичний неінвазивний пристрій для визначення рівня периферійного кровонаповнення та сатурації крові [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Сандер, В. С. Павлов, Т. І. Козловська (Україна). - № u201413182 ; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
5. Пат. 99254 UA, МПК A61B 5/02. Оптико-електронний пристрій діагностування стану периферичного кровообігу [Текст] / С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. С. Павлов (Україна). - № u201413438 ; заявл. 15.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10. - 6 с. : кресл.
6. Пат. 99581 UA, МПК A61B 5/02. Фотоплетизмограф [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, А. Ю. Клапоущак, О. О. Сидорук (Україна). - № u201500059 ; заявл. 05.01.2015 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
7. Пат. 89377 UA, МПК A61B 5/02. Оптико-електронний пристрій діагностування стану периферичного кровообігу [Текст] / В. С. Павлов, Т. І. Козловська (Україна). - № u201306212 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.
8. Пат. 66884 UA, МПК A61B 5/02. Цифровий оптоелектронний спецпроцесор [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, А. В. Темчишена (Україна). - № a201107418 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
9. Пат. 9909 UA, МПК A61B 5/02. Фотоплетизмограф [Текст] / С. В. Павлов,Т. Б. Мартинюк, Т. І. Козловська (Україна). - № u200503828 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Козловська Т. І. Оптико-електронний прилад діагностування стану периферичного кровообігу з підвищеною достовірністю [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Тетяна Іванівна Козловська ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2012. – 17 с. - Бібліогр. : с. 13-15 (22 назви).

Статті (21)

1. Оптико-електронні технології оцінювання зміни периферійного кровообігу при фотонному впливі для комплексного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету [Текст] / С. М. Злепко, А. М. Коробов, В. Вуйцік [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2019. – № 2. – С. 13-24. Злепко С. М., Коробов А. М., Вуйцік В., Клапоущак А. Ю., Павлов В. С., Козловська Т. І., Хоменко Ж. М. Оптико-електронні технології оцінювання зміни периферійного кровообігу при фотонному впливі для комплексного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. 2019. № 2. С. 13-24.
2. Physical-mathematical model of optical radiation interaction with biological tissues [Electronic resource] / T. I. Kozlovska, P. F. Kolisnik, S. M. Zlepko [etc.] // Proc. SPIE. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, Wilga, Poland, 7 August 2017. – Vol. 10445. – DOI: 10.1117/12.2280928.
3. Оцінювання метрологічних характеристик фотоплетизмографічного приладу діагностування стану периферичного кровообігу [Текст] / С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. А. Стасенко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2016. - № 3. - C. 4-12.
4. Device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation [Electronic resource] / T. I. Kozlovska, S. V. Sander, S. M. Zlepko [etc.] // Proc. SPIE. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, Wilga, Poland, 28 September 2016. – 2016. – Vol. 10031. – DOI: 10.1117/12.2249131.
5. Оптико-електронний мультиспектральний пристрій для визначення стану периферичного кровообігу [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко, О. О. Сидорук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2015. - № 2. - С. 50-54.
6. Ronald Rovira, Marcia M. Bayas, Sergey V. Pavlov, Tatiana I. Kozlovskaya, Piotr Kisała, Ryszard S. Romaniuk, Gulbahar Yussupova, "Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system / R. Rovira, M. M. Bayas, S. V. Pavlov [etc.] // Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 981619, 17 December 2015. - 2015. - Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/284702401 ; doi : 10.1117/12.2229087.
7. Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities [Electronic resource] / V. Sander, T. I. Kozlovska, V. S. Vassilenko [etc.] // Proceedings of SPIE. 16th Conference on Optical Fibers and Their Applications, Lublin and Naleczow, Poland, 17 December 2015. – 2015. – Vol. 9816. – DOI: doi: 10.1117/12.2229042.
8. Павлов, С. В. Оцінювання розходження між емпіричним та теоретичним розподілами кровонаповнення нижніх кінцівок за допомогою критерію Пірсона [Текст] / С. В. Павлов, С. В. Сандер, Т. І. Козловська // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 2. - С. 67-71.
9. Павлов С. В. Оброблення фотоплетизмографічних сигналів за допомогою вейвлет-перетворення [Текст] / С. В. Павлов, В. Б. Василенко, Т. І. Козловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2013. - № 1 (25). - С. 47-53.
10. Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities [Electronic resource] / S. V. Pavlov, S. V. Sander, T. I. Kozlovska [etc.] // Proc. SPIE. Optical Fibers and Their Applications 2012, Krasnobrod, Poland, 11 January 2013. – 2013. – Vol. 8698. – DOI: 10.1117/12.2019336.
11. Павлов, С. В. Фізико-математична модель взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, Д. О. Ковальський // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2011. - № 2. - С. 127-132.
12. Павлов С. В. Фізико-математична модель взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, Д. О. Ковальський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – № 2 (22). – С. 127‑132.
13. Методи оброблення фотоплетизмографічних сигналів за допомогою Фур`є-перетворення / М. О. Прокопова, Т. І. Козловська, А. М. Козак, К. І. Кравцов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2010. – № 5. – С. 256–261.
14. Інформаційні технології оброблення фотоплетизмографічних сигналів на основі фур`є-перетворень [Текст] / С. В. Павлов, М. О. Прокопова, Т. І. Козловська, Мерелін Мазен // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 2. - С. 164-172.
15. Павлов С. В. Інформаційні технології оброблення фотоплетизмографічних сигналів на основі Фур`є-перетворень [Текст] / С. В. Павлов, М. О. Прокопова, Т. І. Козловська, Мерелін Мазен // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №2 (18). – С. 164‑172.
16. Аналіз методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та шляхи їх удосконалення [Текст] / С. В. Павлов, В. П. Думенко, Т. І. Козловська, С. М. Марков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2008. – № 2(32). – C. 129–135.
17. Павлов, С. В. Використання волоконно-оптичних сенсорів у біомедичних дослідженнях [Текст] / С. В. Павлов, Р. В. Просоловський, Т. І. Козловська // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 1. - С. 154-159.
18. Павлов, С. В. Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 2. - С. 139-144.
19. Павлов С. В. Використання волоконно-оптичних сенсорів у біомедичних дослідженнях / С. В. Павлов, Р. В. Просоловський, Т. І. Козловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №1 (15). – C. 154‑159. – ISSN 1681-7893.Муфтеев В. Г. Моделирование плавности оси автомобильной дороги / В. Г. Муфтеев, В. Г. Голощапов, М. М. Абдуллин, П. А. Федоров, М. М. Фаттахов, А. Н. Романюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технічних процесах. – 2014. – №3. – C. 189‑193. – ISSN 2219-9365.
20. Павлов С. В. Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло / С. В. Павлов, В. П. Думенко, Т. І. Козловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. ‑ №2 (16) – С. 139–144. – ISSN 1681-7893.
21. Павлов, С. В. Оброблення фотоплетизмографічних сигналів за допомогою вейвлет-перетворення [Текст] / С. В. Павлов, В. Б. Василенко, Т. І. Козловська // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 1. - С. 47-53.

Тези доповідей (28)

1. Оцінювання колатерального кровообігу нижніх кінцівок методом лазерної фотоплетизмографії [Текст] / С. В. Сандер, С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. С. Павлов // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – С. 150-153.
2. Study of the peripheral blood circulation in abdominal wall using opto-electronic plethysmograph [Текст] / O. V. Katelyan, S. D. Himych, P. F. Kolesnic [та ін.] // Materials XLIX International Scientific and Practical Conference “Application of Lasers in Medicine and Biology” and “2nd Gamaleia`s Readings”, Hajduszoboszlo, Hungary, 3–7 October 2018. – Харків, 2018. – С. 142-144.
3. Козловська Т. Імітаційне моделювання проходження оптичного випромінювання в біотканинах [Електронний ресурс] / Т. Козловська, В. Павлов // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5389.
4. Optoelectronic methods for analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region [Текст] / S. V. Pavlov, A. S. Barylo, T. I. Kozlovska, P. O. Kravchuk // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 189-192.
5. Козловська Т. Determining of the peripheral blood circulationof an amdominal wall using photoplethysmographic device [Електронний ресурс] / Т. Козловська, С. Павлов // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2018/paper/view/3822.
6. Козловська Т. Вплив магнітних та електромагнітних полів на життя людини [Електронний ресурс] / Т. Козловська, Ю. Мельничук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2018/paper/view/4577.
7. Козловська Т. Екологічний транспорт, який працює завдяки явищу електромагнетизму [Електронний ресурс] / Т. Козловська, В. Баранов // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2018/paper/view/4247.
8. Козловська Т. Оптичні методи діагностування біотканин [Електронний ресурс] / Т. Козловська, К. Коваленко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2018/paper/view/3823.
9. Павлов С. В. Лазерна фотоплетизмографія для оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок [Електронний ресурс] / С. В. Павлов, С. В. Сандер, Т. І. Козловська // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5213.
10. Video-polarimetric system for optimization of data acquisition to improve the accuracy [Текст] / R. R. Rovira, M. M. Bayas, S. V. Pavlov, T. I. Kozlovskaya // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 181-183.
11. Сандер С. В. Лазерна фотоплетизмографія в комплексній оцінці колатерального кровообігу нижніх кінцівок [Текст] / С. В. Сандер, Т. І. Козловська, В. С. Павлов // // Materials XLIX International Scientific and Practical Conference “Application of Lasers in Medicine and Biology” and “2nd Gamaleia`s Readings”, Hajduszoboszlo, Hungary, 3–7 October 2018. – Харків, 2018. – С. 222-225.
12. Козловська Т. Застосування нанотехнологій в сучасній медицині [Електронний ресурс] / Т. Козловська, Р. Іванов // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2017/paper/view/2572.
13. Method and device to determine the peripheral blood circulation level and oxygen saturation [Текст] / T. I. Kozlovska, S. V. Sander, S. M. Zlepko [etc.] // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 25-27 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 116-117.
14. Сандер С. В. Фотоплетизмографічний прилад для дослідження тонусу судин та оцінки життєздатності нижніх кінцівок [Текст] / С. В. Сандер, Т. І. Козловська, С. В. Павлов // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 25-27 Травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 92-94.
15. Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on the base of optoelectronic methods [Текст] / S. V. Pavlov, A. S. Barylo, T. I. Kozlovska, P. O. Kravchuk // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", Харків, 25-27 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 7-8.
16. Optic-electronic system for evaluation of collateral circulation of lower extremities laser [Text] / Sergii V. Sander, Tatiana I. Kozlovska, Volodymyr S. Pavlov [etc] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції, м. Одеса, 10-15 червня 2016 р. - Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 127-129.
17. Козловська Т. Застосування методу фотоплетизмографії в біомедичних дослідженнях [Електронний ресурс] / Т. Козловська, М. Водяний // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/708.
18. Козловська Т. Мультиспектральний волоконно-оптичний фотоплетизмограф [Електронний ресурс] / Т. Козловська, О. Сидорук // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/422.
19. Козловська Т. Дослідження спектральних властивостей біотканини в інфрачервоному діапазоні хвиль за допомогою спектрофотометра СФ-46 [Електронний ресурс] / Т. Козловська, М. Алєксєєв // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/1200.
20. Оптичні методи оцінювання локального тонусу судин [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, С. В. Сандер, А. Ю. Клапоущак // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 135-136.
21. Method for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system [Текст] / R. R. Rovira, M. M. Bayas, S. V. Pavlov, T. I. Kozlovskaya // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 158-160.
22. Козловська Т. І. Оптико-електронний пристрій для визначення кровонаповнення судин та сатурації крові [Текст] / Т. І. Козловська, С. В. Павлов // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 122-124.
23. Using of optic-electronic system for analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body [Текст] / S. V. Pavlov, S. M. Zlepko, T. I. Kozlovska, S. V. Sander // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 143-145.
24. Using of optoelectronic methods for analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region [Текст] / S. V. Pavlov, A. S. Barylo, T. I. Kozlovska, P. O. Kravchuk // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 108-110.
25. Козловська Т. І. Оптико-електронний пристрій для визначення рівня периферичного кровообігу та сатурації крові [Текст] / Т. І. Козловська, П. Ф. Колісник, В. С. Павлов // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2015)", Одеса (Затока), 5-10 червня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 160-161.
26. Оптико-електронний прилад для оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок [Текст] / C. B. Павлов, H. I. Сандер, K. O. Козловська , A. K. Клапоущак // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 146-147.
27. Особливості проектування медичної інформаційної системи для спортивної галузі [Текст] / C. В. Павлов, С. В. Сандер, В. Б Василенко, Т. І. Козловська // Матеріали XXXХI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 28-31 травня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 94-95.
28. Фотоплетизмографія в комплексній оцінці колатерального кровообігу нижніх кінцівок [Текст] / C. В. Павлов, С. В. Сандер, В. Б Василенко, Т. І. Козловська // Матеріали XXXХ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 2-5 жовтня 2013 р. – Ялта , 2013. – С. 73-74.